Narada Maha Thera

Parabhava Sutta: Ondergang

Parabhava Sutta: Ondergang

Terwijl de Mangala Sutta zich bezighoudt met de manier van leven die bevorderlijk is voor vooruitgang en geluk, vult de Parabhava Sutta het aan door te wijzen op de oorzaken van de ondergang.

Hij die zich door deze smetten van gedrag laat bezoedelen, blokkeert zijn eigen weg naar wereldse, morele en spirituele vooruitgang en verlaagt alles wat werkelijk edel en menselijk is in de mens. Maar wie acht slaat op deze gevaren houdt de weg open naar al die achtendertig zegeningen waartoe de menselijke natuur in staat is.

De Sutta

Aldus heb ik  gehoord. Op een gegeven moment verbleef de Verhevene in het klooster van Anathapindika, in de Jeta Grove, in de buurt van Savatthi. Nu dan, toen de nacht ver gevorderd was, kwam een zekere godheid wiens overtreffende pracht de hele Jeta Grove verlichtte, tot de aanwezigheid van de Verhevene, en toen hij dichterbij kwam, groette Hem respectvol en stond aan één kant. Zo staand richtte hij zich in verzen tot de Verhevene:

De Godheid:

Nadat we hier zijn gekomen met onze vragen aan de Verhevene, vragen we u, o Gotama, over het verval van de mens. Wij bidden u , vertel ons de oorzaak van de ondergang!

De Boeddha:

Gemakkelijk te onderkennen  is degene die vooruit gaat, gemakkelijk te onderkennen  is hij die ten onder gaat. Wie de Dhamma liefheeft, gaat vooruit; hij die er een afkeer van heeft, gaat ten onder.

De Godheid:

Zoveel zien we: dit is de eerste oorzaak van iemands ondergang. Wij bidden u , vertel ons de tweede oorzaak.[i]

De Boeddha:

De kwaadaardigen zijn hem dierbaar, met de deugdzamen vindt hij geen vreugde, hij geeft de voorkeur aan het credo van de kwaadaardigen – dit is een oorzaak van iemands ondergang.

Dol zijn op slaap, dol op gezelschap, vadsig, lui en prikkelbaar – dit is een oorzaak van iemands ondergang.

Hoewel ze welgesteld zijn, vader en moeder niet ondersteunen die oud zijn en hun jeugd voorbij zijn – dit is een oorzaak van iemands ondergang.

Een brahmaan of asceet of een andere bedelmonnik misleiden door leugens – dit is een oorzaak van iemands ondergang.

Om veel rijkdom en voldoende goud en voedsel te hebben, maar om alleen van je luxe te genieten – dit is een oorzaak van iemands ondergang.

Trots zijn op geboorte, op rijkdom of afkomst, en je eigen bloedverwanten verachten – dit is een oorzaak van iemands ondergang.

Een losbol, een dronkaard, een gokker zijn en alles wat je verdient verkwanselen – dit is een oorzaak van iemands ondergang.

Niet tevreden zijn met je eigen vrouw, en gezien worden met hoeren en de vrouwen van anderen –dit is een oorzaak van iemands ondergang.

Voorbij je jeugd zijn, een jonge vrouw nemen en niet kunnen slapen uit jaloezie op haar – dit is een oorzaak van iemands ondergang.

Het gezag geven aan een vrouw die geneigd is om te drinken en te verspillen, of een man met een soortgelijk gedrag – dit is een oorzaak van iemands ondergang.

Van adellijke afkomst zijn, met enorme ambitie en met schaarse middelen, en hunkeren naar heerschappij – dit is een oorzaak van iemands ondergang.

Goed deze oorzaken van ondergang in de wereld kennende, deelt de nobele wijze begiftigd met inzicht een gelukkig rijk.

Voetnoot

[i] Deze regels worden na elke strofe herhaald, met de juiste opsomming.


Bovenstaande tekst is door de redactie van buddho.org naar het Nederlands vertaald. De Engelse versie, Parabhava Sutta: Downfall staat op accesstoinsight.org.


Wil je beginnen met mediteren of ben je op zoek naar meer verdieping?
Wij bieden persoonlijke begeleiding, volledig op donatie basis.

Gratis Meditatiecursus

Over Narada Maha Thera

De Eerwaarde Narada Maha Thera geboren als Sumanapala Perera (14 juli 1898 - 2 oktober 1983) was een Boeddhistisch monnik en vertaler binnen de Theravāda-stroming, en het hoofd van de Vajirarama Tempel in Colombo. Hij was populair in zijn thuisland Sri Lanka, alsook in het buitenland.

In 1929 vertegenwoordigde hij Sri Lanka in de openingsceremonie voor het nieuwe Mulgandhakuti Vihara klooster in Sarnath, India, en in 1934 bezocht hij Indonesië als eerste Theravāda-monnik sinds 450 jaar. Vanaf dat moment reisde hij naar veel verschillende landen voor missionariswerk, waaronder Taiwan, Cambodia, Laos, Vietnam, Singapore, Japan, Nepal en Australië. In 1956 bezocht hij Groot Brittannië en de Verenigde Staten en sprak een grote menigte toe bij het Washington Monument. Hij droeg bij aan de ban-stijl van Dhamma-toespraken in de jaren zestig en bracht de leer van de Boeddha “naar het dagelijks leven van de Westerse middenklasse in Sri Lanka”.

Je moet zelf de inspanning leveren, de Boeddhas wijzen slechts de weg

Boeddha, Dhp 276