Auteur: onze Redactie

onze Redactie
Sinds 2017 werkt onze redactie er hard aan om iedereen de kans te geven kennis te maken met samatha-meditatie op buddho, een meditatiesysteem dat ons zelf veel goeds heeft gebracht. Naast het uitdragen van dit meditatiesysteem hopen wij een waardevolle bijdrage te leveren aan de kennis over het boeddhisme en boeddhistische meditatie, waarbij wij in onze publicaties de nadruk leggen op helderheid, kwaliteit en diepgang.
Geselecteerde Verzen uit de Dhammapada

Geselecteerde Verzen uit de Dhammapada

De Dhammapada is een waar juweel van de oude boeddhistische geschriften (de Pali Canon) van het Theravāda-boeddhisme, en waarschijnlijk een van de oudste boeddhistische teksten, daterend uit de derde eeuw voor Christus. Het is ook de eerste boeddhistische tekst die in een westerse taal werd vertaald en een van de meest gelezen boeddhistische werken in […]

The Dhammapada – Buddharakkhita Thera

The Dhammapada – Buddharakkhita Thera

De Dhammapada is de bekendste en meest gewaardeerde tekst in de Pali Tipitaka, de heilige geschriften van het Theravada boeddhisme. Het werk is opgenomen in de Khuddaka Nikaya (“Kleine Verzameling”) van de Sutta Pitaka, maar zijn populariteit heeft het ver verheven boven de enkele niche die het in de geschriften inneemt tot de rangen van […]

De Beste Meditatie-App

De Beste Meditatie-App

Als je wilt beginnen met mediteren kom je al snel de meditatie-app tegen. Maar heb je nu werkelijk een app nodig om te mediteren? En welke is dan het beste? Wij vergelijken hier de twee meest bekende meditatie-apps en geven aan wat uiteindelijk de beste keuze is. Waarom een Meditatie-App? Als je wilt beginnen met […]

Bedankt voor Jullie Steun & Veranderingen op de Website

Bedankt voor Jullie Steun & Veranderingen op de Website

Inmiddels bezoeken zo’n 8000 mensen elke maand onze websites (buddho.org/nl en buddho.org) en schrijven zich vrijwel dagelijks nieuwe mensen in op onze nieuwsbrief, een enorme groei ten opzichte van een jaar geleden. Ook zetten langzaam maar zeker steeds meer mensen de stap om contact op te nemen of langs te komen voor een gesprek over […]

Lidmaatschap bij de Boeddhistische Unie Nederland (BUN) Opgezegd

Lidmaatschap bij de Boeddhistische Unie Nederland (BUN) Opgezegd

In mei 2021 hebben wij ons lidmaatschap bij de Boeddhistische Unie Nederland (BUN) opgezegd na iets meer dan 4 jaar lid te zijn geweest. Er bleek binnen de BUN onvoldoende draagvlak te bestaan voor een dialoog over hoe misbruik in het boeddhisme verder tegengegaan kan worden en de kwaliteit van meditatieleraren kan worden verbeterd. Ook […]

Mediteren voor Beginners

Mediteren voor Beginners

Je gaat zitten in een comfortabele stabiele houding zonder met je rug ergens tegenaan te leunen. Zo word je gedwongen om actief te zitten. Je zet je wekker voor een X aantal minuten, controleert de wekker, legt hem naast je neer en kijkt er verder niet meer naar. Nu sta je even stil bij het […]

Het Zuiveren van het Bewustzijn

Het Zuiveren van het Bewustzijn

Ik zit in Thailand tegenover mijn meditatieleraar Ahba, een Birmese boeddhistische monnik die in de jaren ’80 Myanmar uit vluchtte. Na te voet honderden kilometers door de Thaise jungle te hebben afgelegd vestigde hij zich als abt in een klein houten kloostertje in ‘the middle of nowhere’ in Noord-Thailand. Ahba woont nog steeds in dezelfde […]

Moreel Gedrag op het Boeddhistische Pad

Moreel Gedrag op het Boeddhistische Pad

Zonder moreel gedrag kan concentratie niet ontstaan en wijsheid niet opkomen. Moreel gedrag is dan ook een essentieel onderdeel van de boeddhistische beoefening. De Boeddha onderwees 5 leefregels voor leken om moraliteit te ontwikkelen. In deze video gaat Herman Schreuder hier verder op in.

Hindernissen Tijdens het Mediteren

Hindernissen Tijdens het Mediteren

Als je mediteert krijg je vroeger of later te maken met de vijf (of zeven) hindernissen die concentratie tegen gaan. In deze video geeft Herman Schreuder uitleg over deze hindernissen op basis van zijn jarenlange ervaring met boeddhistische meditatie.

Foto’s van Ahba in Myanmar Rond 1978

Foto’s van Ahba in Myanmar Rond 1978

Dit zijn enkele foto’s van Ahba uit de oude doos. Het zijn dia’s gemaakt in Myanmar om en nabij 1978, genomen door Jaap en Maria Guijt. Je ziet foto’s van Ahba in zijn klooster in Yangon, een inwijding van grond in het klooster, een dhamma-talk door Ahba en wat algemene foto’s met boeddhistische inhoud van […]

Bedankt voor Jullie Steun & Nieuwe Features

Bedankt voor Jullie Steun & Nieuwe Features

Inmiddels weten meer dan 2000 mensen onze website maandelijks te vinden, waaronder heel wat terugkerende bezoekers. Wij zijn ontroerd door de donaties en positieve reacties die wij van leken uit binnen- en buitenland, maar tot onze verbazing ook van monniken en nonnen van Duitsland tot Sri Lanka en Myanmar hebben gekregen. Het blijft ook elke […]

De Discipline Opbrengen om Elke Dag te Mediteren

De Discipline Opbrengen om Elke Dag te Mediteren

Een van de moeilijkste dingen voor mensen die mediteren, of je nu net begint of al langer bezig bent, is het opbrengen van de discipline om elke dag te mediteren. Toch is juist elke dag mediteren van cruciaal belang. Door elke dag te mediteren houd je het vuurtje brandend en ontwikkel je het bewustzijn langzaam […]

Meditatie Integreren in het Dagelijks Leven

Meditatie Integreren in het Dagelijks Leven

Het is best moeilijk om meditatie in het dagelijks leven te integreren, terwijl dit juist van essentieel belang is. In deze video staat Herman Schreuder hierbij stil, en benadrukt het belang hiervan voor vooruitgang op het boeddhistische pad.

Cetasika – Nina van Gorkum

Cetasika – Nina van Gorkum

In dit boek geeft Nina van Gorkum een uitgebreide uiteenzetting van de cetasika, mentale factoren, zoals ze in de Abhidhamma worden omschreven. Zoals altijd schrijft Nina van Gorkum in een helder stijl, en haar overzicht over de Abhidhamma komt duidelijk naar voren.

Inwijding van de Relikwieën in Wat Ratanawan

Inwijding van de Relikwieën in Wat Ratanawan

Op uitnodiging van Ajahn Sumedho en Ajahn Nyanadhammo (ook in beeld te zien) heeft Ahba de relikwieën van de nieuwe hal in Wat Ratanawan in 2012 gezegend. Eerder plaatsten wij reeds een video van Ahba’s paritta chant tijdens deze gelegenheid. In deze video wordt 38x ‘iti pi so’ gechant en is te zien hoe de relikwieën door de schitterende tempel worden gedragen.

What The Buddha Taught – Bhante Walpola Rahula

What The Buddha Taught – Bhante Walpola Rahula

Een van de meeste bekende boeken over het boeddhisme. In dit werk geeft de eerwaarde Walpola Rahula een overzicht van het boeddhisme door het gebruik van citaten uit het boeddhistische canon. Het is een uiterst sobere, heldere en authentieke uiteenzetting, duidelijk geschreven door iemand met een groot overzicht en inzicht in de materie.

Fundamentals of Buddhism – Peter Santina

Fundamentals of Buddhism – Peter Santina

Op verzoek van de Srilankaramaya Buddhist Tempel gaf Dr. Santina een serie voordrachten waarin het fundament van het Boeddhisme werd gegeven. Deze voordrachten zijn tot boek gemaakt met de hoop dat ze een bijdrage kunnen leveren aan een begrip van het werkelijke onderwijs van de Boeddha.

Voor het Bewustzijn Zorgen met Sati en Samadhi  (Engels)

Voor het Bewustzijn Zorgen met Sati en Samadhi (Engels)

Een korte dhamma-talk van Ahba over het belang van sati (bewuste aandacht) en samadhi (concentratie) om het bewustzijn te beschermen en wijsheid te ontwikkelen. Nadat Abha zijn dhamma-talk heeft gegeven wordt deze naar het Engels vertaald door Tan Ajahn Moshe.

De Dhajagga-paritta Chant (Iti pi so…)

De Dhajagga-paritta Chant (Iti pi so…)

Voorafgaand aan de groepsmeditatie, en voor wie dat wil ook voorafgaand aan de meditatie thuis, chanten wij ‘iti pi so’. In deze chant sta je stil bij de kwaliteiten van de Drie Juwelen: de Boeddha, de Dhamma en de Sangha. Voor iedereen die het leuk vindt om deze chant een onderdeel van de eigen meditatie […]

De Negen Kwaliteiten van de Boeddha

De Negen Kwaliteiten van de Boeddha

Samatha-meditatie op buddho is een vorm van buddhānussati, meditatie gericht op de kwaliteiten van de Boeddha. Bij deze methode is het meditatie-object (het object waar je je op richt) in eerste instantie het geluid van de mantra buddho, uitgesproken als ‘bodaw’. Later, als de concentratie hoog is, kan over worden gestapt op het mentaal reciteren van […]

Beelden van Ahba’s Nieuwe Uposatha Hal

Beelden van Ahba’s Nieuwe Uposatha Hal

Een jaar geleden kondigde Ahba de bouw aan van een nieuwe Uposatha Hal. Deze hal zou helemaal in Birmese stijl worden aangelegd, met een centraal boeddhabeeld in de stijl van de befaamde Mahamuni Boeddha uit Mandalay. Wat deze aankondiging heel bijzonder maakte is dat Ahba aangaf dat de tempel in slechts één jaar af zou […]

Mindfulness Volgens de Boeddha

Mindfulness Volgens de Boeddha

Thuis via de app, bij de yogales of op het werk, mindfulness ‘zonder boeddhisme’ vind je tegenwoordig overal. Meestal wordt het als meditatievorm onderwezen door mensen die een daarvoor bestemde opleiding hebben gevolgd. Soms resteert er bij docent en cursist nog een vage notie waar mindfulness oorspronkelijk vandaan komt, soms is de bron simpelweg vergeten […]

Korte Boodschap van Ahba over Meditatie

Korte Boodschap van Ahba over Meditatie

Ahba spreekt in deze video kort over meditatie. Hij benadrukt het belang van de dagelijkse beoefening, het je beperken tot één meditatie-systeem en het op de Boeddha gericht houden van de intentie, om zo langzaam maar zeker concentratie te ontwikkelen. De boodschap is van een schone eenvoud en is er voor bedoeld om iedereen in Nederland in de gelegenheid te stellen Ahba een keer te zien spreken.

Hoe Ziet een Buddho Meditatie Retraite Eruit?

Hoe Ziet een Buddho Meditatie Retraite Eruit?

Het woord ‘retraite’ betekent zoveel als ‘terugtrekken’ en in engere zin het terugtrekken voor spiritueel of religieus zelfonderzoek. Vandaag de dag kun je allerlei retraites doen, in binnen- en buitenland. Yoga-retraites, Christelijke retraites, Zen-retraites, vipassanā-retraites en ga zo maar door. Het zijn retraites omdat in relatieve afzondering nadrukkelijker aandacht wordt besteed aan de eigen (spirituele) […]

Khuddakapatha: Korte Passages

Khuddakapatha: Korte Passages

De Khuddakapatha, een latere toevoeging aan de Pali Canon, bevat díe teksten die — vanuit het oogpunt van de Sangha — de essentie van de Leer van de Boeddha op de meest aanschouwelijke manier weergeeft. Het boek kan best worden opgevat als een handig compendium dat door de monniken gebruikt werd als een vaardig werkinstrument […]

ahba samatha meditation

Het Bewustzijn Ontwikkelen met Samatha Meditatie

Als het gaat om de beoefening van samatha-meditatie op buddho spreekt Ahba met regelmaat over de reeks saddhā, viriya, sati, samādhi, paññā en overkoepelend over khanti en mettā. Als er bij het lezen van deze termen niet direct een lampje gaat branden, lees dan gerust verder. Saddhā Saddhā betekent zoveel als vertrouwen of zoals Ahba […]

Abhidhamma in het Kort

Abhidhamma in het Kort

Wie dat leuk vindt kan als toevoeging aan de meditatie de Abhidhamma bestuderen. De prefix ‘abhi’ betekent ‘overstijgend’ of ‘hoger’; het woord ‘dhamma’ heeft in dit geval de betekenis van ‘waarheid of leer’. Samen dus ‘hogere leer’. Bhikkhu Bodhi schrijft in zijn vertaling van de Abhidhammattha Sangaha (een samenvatting van de Abhidhamma geschreven door Acariya […]

Boeddhisme in het Kort

Boeddhisme in het Kort

Tweeduizend vijfhonderd jaar geleden doorgrondde Siddharta Gautama onder de Bodhi-boom in Noord-India de werkelijkheid en werd een Boeddha, een ‘wakkere’ of ‘ontwaakte’. Door dit diepe inzicht vernietigde hij zijn verlangen, haat en onwetendheid, de ketenen die hem aan de ronde van wedergeboorte (samsāra) bonden, en bevrijdde zich zo van al het lijden, alle stress, alle […]

the practice which leads to nibbana

The Practice Which Leads to Nibbana – Pa Auk Sayadaw

Zoals in de introductie te lezen is, is dit boek niet bedoeld voor de beginnende meditatie beoefenaar. Het is gebaseerd op de meditatiemethoden die in het Commentaar op de Visuddhimagga gevonden kan worden. Dit omvat een gedetailleerde analyse van mentale processen en materie volgens de categorieën van de Abhidhamma. Het wordt dan ook geadviseerd om […]

Boeddhisme en Vegetarisme

Boeddhisme en Vegetarisme

De Boeddha adviseerde vijf leefregels (pañca-sīla) voor het ontwikkelen van moraliteit (sīla). De eerste van deze leefregels is ‘afzien van doden’. Hoe kijkt het boeddhisme dan naar het eten van vlees? En was de Boeddha vegetarisch? In het Theravāda-boeddhisme leeft de Sangha (de monniksorde) van aalmoezen. Het wordt als zeer heilzaam gezien om de Sangha van voedsel […]

Boeddhisme en Moraliteit: de Vijf Leefregels

Boeddhisme en Moraliteit: de Vijf Leefregels

Het boeddhisme draait om het bevrijden van het bewustzijn. Om dit te bewerkstelligen onderwees de Boeddha zijn weg van moraliteit (sīla), concentratie (samādhi) en wijsheid (paññā). Deze drie trainingen ondersteunen en versterken elkaar. Het is door middel van paññā dat de beoefenaar uiteindelijk uit eigen ervaring doorziet dat alles in deze wereld veranderlijk, onbevredigend en […]

ajahn chah on meditation

On Meditation – Ajahn Chah

In dit korte werk staan enkele Dhamma talks van Ajahn Chah over meditatie. Ajahn Chah spreekt over buddho, samādhi (concentratie) en wijsheid. Een prima begin om een gevoel te krijgen bij zijn manier van lesgeven, die dicht tegen Ahba zijn lessen aan ligt. Het boek dient niet te worden verward met het uitgebreidere werk Meditation […]

De Leraar-Leerling Relatie Moet 100% Veilig Zijn

De Leraar-Leerling Relatie Moet 100% Veilig Zijn

Iedereen die jaar in jaar uit dagelijks mediteert, iedereen die regelmatig langdurige retraites doet, weet dat een meditatie leraar onmisbaar is. Intensieve meditatie openbaart de diepste krochten van je bewustzijn. Soms langzaam maar zeker, soms doordat er plots een luikje open gaat en het je simpelweg overvalt. Er komt van alles in het bewustzijn bovendrijven […]

Geduldig Inspanning Leveren Zonder te Willen

Geduldig Inspanning Leveren Zonder te Willen

Mediteren is geen snel proces. Geduldig inspanning blijven leveren, zonder iets te willen, dat is belangrijk. De Boeddha gaf eens het voorbeeld (in SN 22.101) van een timmerman die niet weet, niet kan waarnemen, dat het handvat van zijn bijl dag in dag uit aan het slijten is. Hij weet pas dat zijn bijl is […]

abhidhamma in daily life

Abhidhamma in Daily Life – Nina van Gorkum

Dit boek, in het Nederlands uitgegeven met de titel Abhidhamma in het dagelijks leven is een mooi studieboek voor iedereen die zich verder in de Abhidhamma wil verdiepen. Het is echt een studieboek, compleet met vragen aan het einde van elk hoofdstuk om te controleren of je de inhoud wel hebt begrepen. Toch is het […]

De Werkelijkheid Onderzoeken met Samādhi

De Werkelijkheid Onderzoeken met Samādhi

Als de Boeddha in de sutta’s (soetra’s) over meditatie spreekt, dan heeft hij het vrijwel altijd over samādhi. Zelfs bewuste aandacht (sati) wordt door de Boeddha vaak onderwezen als onderdeel van samādhi. Het woord samādhi kent allerlei nuances. De essentie van samādhi is het samenbrengen van alle aspecten van het bewustzijn en deze éénpuntig te […]

De Vijf Hindernissen die Concentratie Tegengaan

De Vijf Hindernissen die Concentratie Tegengaan

De Boeddha onderwees met grote regelmaat dat concentratie (samādhi) een hoeksteen is van de weg naar bevrijding van het lijden. Op deze weg krijg je vroeg of laat te maken met de vijf hindernissen (pañca nīvaraṇāni) die de ontwikkeling van concentratie tegenhouden: Zintuiglijke begeerte (kāmacchanda) Aversie (vyāpāda) Dufheid en Zwaarte (thīna-middha) Onrust en Piekeren (uddhacca-kukkucca) […]

alone

Seksueel Misbruik door Boeddhistische Leraren

Een onacceptabel hoog percentage van de bij de Boeddhistische Unie Nederland (BUN) actieve ledenorganisaties heeft te maken met seksueel misbruik. Het gaat om misbruik gepleegd door leraren in Nederland zelf of hoogstgeplaatste leraren die horen bij organisaties die in Nederland actief zijn. Wij nemen nadrukkelijk afstand van deze boeddhistische leraren en onze compassie gaat uit […]

Een Boeddhistische Kijk op de Problemen in de Wereld

Een Boeddhistische Kijk op de Problemen in de Wereld

Feitelijk leven wij in Nederland vandaag de dag in een tijd van ongeëvenaarde materiële welvaart, relatieve wereldvrede (nog nooit is er zo weinig oorlog geweest als vandaag), veiligheid, vrijheid van meningsuiting, keuzevrijheid ten aanzien van religie, spiritualiteit, seksualiteit, en toegang tot onderwijs en zorg, om maar wat te noemen. En toch… Kijk in je eigen […]

Herkomst en Gebruik van de Meditatie Ketting

Herkomst en Gebruik van de Meditatie Ketting

Mālā is Sanskriet voor ketting. Specifiek wordt hiermee de kralenketting bedoeld die vaak wordt gebruikt tijdens het mediteren. Wanneer de mens begon met het gebruiken van de kralenketting voor meditatie is niet zeker. De oudste beeltenis van een kralenketting in religieuze context komt uit het oude Griekenland (rond 1700 v.Chr.). Het gebruik is echter waarschijnlijk […]

monnks on alms round

Boeddhisme: Geschiedenis en Stromingen

Sinds het overlijden van de Boeddha in de 5de v.Chr. is het boeddhisme vanuit India de wereld over getrokken. Het is niet verrassend dat het boeddhisme na verloop van tijd en het in contact komen met allerlei volkeren en culturen is veranderd. Zoals de Boeddha onderwijst, alles is aan verandering onderhevig. De Dhamma is als […]

books on buddhism

16 Aanbevolen Boeken over Boeddhisme en Meditatie

Je bent gaan mediteren, wat de reden ook is. Misschien is het een manier om wat meer tot rust te komen, om stress los te laten, of om ervaren leed dragelijker te maken. Misschien wordt de meditatie gedreven door het gevoel dat er meer is waar wij toegang toe kunnen krijgen, of maakt het onderdeel […]

clarity of insight

Clarity of Insight – Ajahn Chah

Twee lessen over meditatie gegeven door Ajahn Chah. De eerste les gaat over mediteren op buddho, de meditatiemethode die Ajahn Chah frequent onderwees. Ajah Chah onderwijst hoe je door meditatie op buddho zuiver en helder wordt en samādhi (concentratie) wordt ontwikkeld Door het bewustzijn te trainen met samatha-meditatie kan helder inzicht (vipassanā) opkomen.

stilness flowing

Stillness Flowing: The Life and Teachings of Ajahn Chah

Een biografie over Ajahn Chah, een van de grootste meditatieleraren binnen het Theravāda-boeddhisme van de vorige eeuw. Ajahn Chah beoefende gestaagd het pad van moraliteit, concentratie en wijsheid tot het hoogste punt, de volledige bevrijding, Nibbāna (Nirvana). Zijn lessen over meditatie en de boeddhistische filosofie zijn simpel, zitten vol humor maar zijn tegelijkertijd diep en […]

satipatthana the direct path to realization

Satipatthana: The Direct Path to Realization – Bhikkhu Analayo

Dit boek, in Nederland verkrijgbaar onder de titel ‘Satipaṭṭhāna de directe weg naar bevrijding‘, is misschien wel het beste startpunt voor een ieder die meer wil weten over de beoefening van sati, vaak vertaald als bewuste aandacht of mindfulness. Bhikkhu Analayo combineert zijn eigen promotie-onderzoek en ervaring met mindfulness-meditatie en plaatst dit in de context […]

mind overcoming its cankers

Mind Overcoming its Cankers – Acharya Buddharakkhita

Mind Overcoming its Cankers van Acharya Buddharakkhita is een van onze aanbevolen boeken. Het is een diepgaande uiteenzetting van de āsava’s, de mentale vervuilingen die samsāra, het eindeloze ronddwalen, en zo de eindeloze onbevredigendheid, in stand houden. Acharya Buddharakkhita doet dit aan de hand van de Sabbasava Sutta, de tweede sutta van de Majjhima Nikaya (de […]

venerable ajahn mun

Venerable Acariya Mun Buridatta Thera

Tan Ajahn Mun is een van de meest gerespecteerde en bekende meditatiemeesters van de Thaise bostraditie van de afgelopen eeuw. Deze biografie, geschreven door de tevens zeer gewaardeerde Ajahn Maha Boowa, geeft een waardevolle blik in zijn leven en beoefening. Het is een heftig werk waaruit blijkt hoeveel inspanningen nodig is om het bewustzijn te […]

walking meditation

Walking Meditation – Ajahn Nyanadhammo

Met name binnen vipassanā-meditatie wordt (tijdens retraites) nog wel eens gebruik gemaakt van loopmeditatie. In dit boek zet Ajahn Nyanadhammo diverse technieken van loopmeditatie uiteen. Als je samatha-meditatie op buddho beoefent dan maakt loopmeditatie niet direct een onderdeel uit van de concentratie-meditatie zelf. Ahba onderwijst dat het uitermate moeilijk is om hele hoge concentratie te bereiken […]

vision of dhamma

The Vision of Dhamma – Nyanaponika Thera

Dit boek, in het Nederlands beschikbaar onder de titel ‘In het licht van de Dhamma’ is een verzameling lange en korte essays van Nyanaponika Thera. Nyanaponika Thera is jarenlang voorzitter van de Buddhist Publishing Society in Sri Lanka geweest en heeft zelf intensief meditatie beoefend. Zijn bekendste werk is ‘The Heart of Buddhist Meditation’ waarin […]

life of the buddha

The Life of the Buddha – Bhikkhu Nanamoli

Dit boek over het leven van de Boeddha, geschreven door Bhikkhu Nanamoli, is misschien wel de beste ‘biografie’ binnen het Theravāda-boeddhisme. Bhikkhu Nanamoli baseert zich vrijwel alleen maar op de Pali Canon (de oude boeddhistische geschriften). Dit levert een verfrissend en onvervormd beeld op. Je vindt hier niet de legende die je zo vaak hoort […]

lotus flower with drops of water

7 Praktische Meditatie Tips

Als je begint met samatha-meditatie op buddho of een ander object kan het goed zijn dat je na een korte tijd merkt dat het best moeilijk is om het mediteren vol te houden. Er zijn zoveel andere dingen die om aandacht vragen, het is zo verleidelijk om iets anders te gaan doen. Hier vind je zeven […]

ahba sitting in his kuti

Ahba Spreekt Over Mediteren, Bewuste Aandacht en Geduld (Engels)

Ahba beantwoordt in deze Dhamma talk enkele vragen van Wouter en Merel tijdens hun bezoek aan het klooster. Wij beseffen ons dat Ahba voor mensen die hem niet kennen moeilijk te verstaan kan zijn en dat de grootste kracht van zijn woorden in de energie zit die hij over brengt terwijl hij spreekt. Toch willen […]

thangka samatha meditation

Presentatie: Buddho, het geluid van stilte

De volgende presentatie werd door Herman Schreuder gegeven in de Abdij van Berne te Heeswijk. Mocht de presentatie hierboven niet te zien zijn, dan kun je hem hier downloaden: Buddho, het geluid van stilte

collected teachings of ajahn chah

The Collected Teachings of Ajahn Chah

Lees hier zo nu en dan een verhaaltje uit en denk er zo nu en dan aan terug. Het zal je welzijn en geluk ten goede komen! Ajahn Chah weet als geen ander met simpele maar directe voorbeelden de Dhamma uit eigen ervaring over te brengen, of het nou gaat om moreel gedrag, meditatie of […]

fireworks

Goede Voornemens voor het Nieuwe Jaar

Het nieuwe jaar komt er weer aan en veel mensen denken dan na over wat ze het komende jaar anders gaan doen. Vaak mondt dit uit in voornemens om bepaalde dingen niet meer te doen of te verminderen, bijvoorbeeld af te vallen, minder te drinken, niet meer zo vaak boos te worden, etc. Vol goede […]

several ancient buddhist texts on display

Het Cognitieve Proces volgens de Abhidhamma

Woorden als citta (bewustzijn) of cetasika (mentale factor) kunnen vrij abstract zijn (zie ook Ultieme Realiteit en Ethische Kwaliteit in de Abhidhamma). Je eigen ervaring is (zo neem ik aan) niet een stel losse citta’s maar het dynamische karakter van het cognitieve-proces. Citta en cetasika komen meer tot leven als je naar het proces kijkt […]

the noble eightfold path bhikkhu bodhi

The Noble Eightfold Path – Bhikkhu Bodhi

Bhikkhu Bodhi is een van onze favoriete schrijvers uit het Theravāda-boeddhisme. Zijn werk is altijd betrouwbaar, zijn kennis en overzicht van de Pali Canon (de oude boeddhistische geschriften) bewonderenswaardig. Dit werk over het achtvoudige pad, de weg die voert tot bevrijding van het lijden, is daar geen uitzondering op. Bhikkhu Bodhi bespreekt uitgebreid elk van de […]

a short demonstartion of buddho meditation

Een Korte Demonstratie van Buddho Meditatie

Een korte demonstratie van de samatha-meditatie op het woord ‘buddho’, zoals onderwezen door Ahba (Luang por Opart). Het hier gebruikte volume en de toonhoogte zijn slechts een voorbeeld, tijdens de eigen meditatie kan met toonhoogte, snelheid, volume en cadans worden geëxperimenteerd.

mahayana buddha new york

Uitleg over de Mayahana Shurangama Sutra

Volgens de Mahāyāna-traditie zou de Boeddha de Shūraṅgama Sutta speciaal voor Ananda hebben verteld, die op dat moment al een Sotāpanna (stroombetreder) was. De Shūraṅgama Sutta is gebaseerd op de Perfectie van Wijsheid Sutta in Acht Duizend Regels (Ashtasāhasrikā Prajñāpāramitā Sutta) en de Perfectie van Wijsheid Sutta in Vijfentwintig Duizend Regels (Pañcaviṃsatisāhasrikā Prajñāpāramitā Sutta). Eerst […]

abhidhamma studies

Abhidhamma studies – Nyanaponika Thera

Abhidhamma Studies is een van die boeken die je elke paar jaar kunt herlezen om er toch telkens weer nieuwe diepgang in te vinden. Het is een uiteenzetting van de eerste heilzame citta die in de Abhidhamma Piṭaka wordt genoemd. Nyanaponika Thera weet heel mooi duidelijk te maken hoeveel lagen er te vinden zijn. En […]

ahba's speach during the bodhgaya tempel lopening

Beelden van de Bodhgaya Tempel Openingsceremonie

De Maha Bodh Chedi (ook wel Bodhgaya tempel) is een 1:1 replica van de gelijknamige tempel in Bodhgaya India die werd opgericht op de plek waar de Boeddha verlichting bereikte. De openingsceremonie was een grote gebeurtenis in Thailand, veel bekende meditatiemeesters en abten bezochten de ceremonie en brachten eerbetoon aan Ahba en zijn klooster. In […]

monks and novices chanting in Ahba's Monastery

Pali chanting (recitaties): Anumodana, Paritta en Meer

Ahba heeft aangegeven dat het zingen of reciteren (in het engels ‘chanting’) van Pali teksten heilzaam is. Het reciteren van teksten die men nog niet uit het hoofd kent kan zelfs de concentratie bevorderen omdat men zeer alert moet zijn en niets anders dan de tekst in het bewustzijn kan hebben. Hier zijn enkele korte […]

Monks in Australia bow down to Ahba

Openingsceremonie van de Dhammacakka-hall in Australie

Hier zijn foto’s te zien van de openingsceremonie van de Dhammacakka-hall in Australië in het klooster van Ajahn Kalyano. Ajahn Kalyano nodigde Ahba uit om deze ceremonie te overzien. Ter gelegenheid gaf Ahba een paritta chant en Dhamma-talk over vrijgevigheid, de voordelen van meditatie en het belang van een harmonieus en aandachtig leven.

The Requisits of Enlightenment – Ledi Sayadaw

The Requisits of Enlightenment – Ledi Sayadaw

Ledi Sayadaw is een van de grote Theravāda-boeddhistische monniken van de vorige eeuw, geroemd om zijn kennis over de Abhidhamma maar ook over zijn nadruk op de beoefening van meditatie. Zijn naam kreeg hij door de intensieve meditatie die hij beoefende in het Ledi bos waar hij later ook meditatie onderwees. Ledi Sayadaw wordt wel […]

Monks of Bodhivana Monastery listening to Ahba

Ahba’s Chant en Dhamma talk in Australië (Engels)

Ajahn Kalyano, zelf een leerling van de bekende meditatieleraar Ajahn Anan, in de traditie van Ajahn Chah, nodigde Ahba uit om de opening van de Dhammacakka hall van zijn klooster in Australië te overzien. In deze audiofragmenten horen wij eerst een introductie door Ajahn Kalyano zelf, gevolg door Ahba’s paritta chant, een zegen in het […]

blessing of the building ground for the maha bodhi chedi

Inwijding van de Grond voor de Bodhgaya Tempel (Engels)

In 2012 werd in het Klooster van Ahba de grond ingewijd voor de constructie van de Maha Bodhi Chedi (ook wel Bodhgaya tempel), een 1:1 replica van de tempel in Bodhgaya waar de Boeddha verlichting bereikte.
In de korte video is de westerse monnik Ajahn Kalyano aan het woord, zelf een leerling van de bekende meditatieleraar Ajahn Anan. Hij beschrijft hoe speciaal het is dat Ahba de tempel laat bouwen, maar ook dat Ahba’s Pali-school al jaren de nummer één van het land is en dat Ahba inmiddels de unieke positie heeft gekregen om zowel abt van een Pali-school als een meditatieklooster mogen te zijn.

Paritta Chant in Wat Ratanawan door Ahba

Ahba’s Paritta Chant in Wat Ratanawan

Op uitnodiging van Ajahn Sumedho en Ajahn Nyanadhammo (ook in beeld te zien) geeft Ahba hier zijn zegen middels een uitgebreide paritta chant (in Birmese stijl) tijdens een ceremonie in Wat Ratanawan in 2012. Ahba zingt hierbij Pali, de taal waarin de oude geschriften zijn geschreven en stuurt ondertussen mettā naar de aanwezige luisteraars. Het wordt als een groot voorrecht gezien om Ahba zo te horen chanten en zijn mettā te ontvangen.

abhidhammatha sangaha

A Comprehensive Manual of Abhidhamma – Bhikkhu Bodhi

De Abdhidhammattha Sangaha van de eerwaarde Anuruddha is een meesterwerk. Het is een van de meest belangrijke en invloedrijke werken binnen het Theravāda-boeddhisme en behoort samen met de Visuddhimagga, geschreven door de eerwaarde Buddhagosa, tot de standaardwerken voor iedereen die zich in de oude boeddhistische stroming wil verdiepen. In negen korte hoofdstukken wordt de Abhidhamma […]

visuddhimagga

Visuddhimagga (The Path of Purification)

De Visuddhimagga – In het Nederlands vertaald in Weg naar Zuiverheid – is een van de kroonjuwelen van het Theravāda-boeddhisme. Het is een samenvatting van de gehele boeddhistische leer geschreven in de vijfde eeuw door de eerwaarde Buddhagosa, een gedetailleerde uiteenzetting van de weg naar bevrijding in drie delen: moraliteit (sīla), concentratie (samādhi) en wijsheid (paññā). […]

ancient pali text from myanmar

Ultieme Realiteit en Ethische Kwaliteit in de Abhidhamma

De tweede paragraaf van het eerste hoofdstuk van de Abhidhammattha Sangaha van Acariya Anuruddha leest: “In ultieme zin, spreekt de Abhidhamma over vier categorieën: bewustzijn (citta’s), mentale factoren (cetasika’s), materie (rūpa) en Nirvana (Nibbāna).” De Vier Ultieme Realiteiten in de Abhidhamma Laten we deze vier categorieën eens nader bekijken. We beginnen met de laatste, Nibbāna, […]

BBC – The Mindful Way

BBC Documentaire – The Mindful Way, met Ajahn Chah (Engels)

Deze korte documentaire, gemaakt in 1977 toont het dagelijks leven in het hoofdklooster van Ajahn Chah, Wat Pah Pong in Ubon Rachathani, Thailand. De hoogtepunten van de film worden gevormd door inspirerende korte fragmenten van Ajahn Chah zelf, waarin hij spreekt over het leven als monnik, Dhamma en meditatie.

wish ballons taking to the air

Links naar Aanbevolen Websites

Of het nou gaat om het vinden van nieuwe (boeddhistische) boeken, geluidsbestanden van Dhamma-talks, vertaling van sutta’s, discussies en vragen op een forum of een retraitelocatie, de volgende websites kunnen wij van harte aanbevelen. Voor het Bestellen van Boeddhistische Boeken: Buddhist Publishing Society (BPS) – De BPS is een in Sri Lanka gesitueerde uitgeverij opgericht […]

Inspiratie in je inbox?

Schrijf je in en ontvang een bericht als wij nieuwe inhoud plaatsen.

Geen zorgen, we zullen je niet spammen.

(door je in te schrijven stem je in met ons privacybeleid)

Heb je een eigen website? Vergeet dan niet om onze inspanning te steunen door een link naar ons plaatsen.

Inspiratie in je inbox?

Schrijf je in en ontvang een bericht als wij nieuwe inhoud plaatsen.

Geen zorgen, we zullen je niet spammen.

(door je in te schrijven stem je in met ons privacybeleid)

Heb je een eigen website? Vergeet dan niet om onze inspanning te steunen door een link naar ons plaatsen.

Voordat je weggaat

Schrijf je in en ontvang een bericht als wij nieuwe inhoud plaatsen.

Geen zorgen, we zullen je niet spammen.

(door je in te schrijven stem je in met ons privacybeleid)

Heb je een eigen website? Vergeet dan niet om onze inspanning te steunen door een link naar ons plaatsen.

Stichting Buddho